Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Rozhovor s ombudsmankou v novém čísle Pečuj doma

5. června 2019

Nové číslo Pečuj doma přináší obsáhlý rozhovor s ombudsmankou Annou Šabatovou s názvem Jistěže je to nespravedlnost.

Dále otiskujeme příspěvek do diskuse, která v novinách Pečuj doma probíhá téměř permanentně. Je to diskuse o právech pacientů, kteří se setkali s nedostatečnou péčí, nebo dokonce s jednáním, ponižujícím jejich důstojnost. Naše lektorka a spolupracovnice Martina Holcová píše o návštěvě Finska, odkud si přivezla  řadu zajímavých poznatků pro využití v našich seminářích Pečuj doma. A samozřejmě najdete pravidelné rubriky Jiřiny Šiklové, Karla Nečase a nově i spisovatele Ivana Jergla a mnoho dalších věcí. (red)