Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Řešení problémů s posudkovou službou

14. května 2019

Ministryně Jana Maláčová (ČSSD) představila východiska reformy Lékařské posudkové služby (LPS). Tématem diskuze byly hlavní problémy, kterým LPS v současné době čelí. Mimo jiné například nedostatek mladých posudkářů.

MPSV v souvislosti stěmito problémy představilo sadu opatření. Pomoci by mohla například náborová kampaň pro LPS .„Potřebujeme stabilní a dobře fungující posudkovou službu. Musíme proto lékařům zajistit odpovídající podmínky. Celý systém by měl být jednodušší a rychlejší. Stejně tak musí být vstřícnější i k samotným pacientům. Neměli by na posudek čekat několik měsíců,“ popsala celou situaci ministryně Maláčová.

Lékařská posudková služba dlouhodobě čelí řadě problémů. Věkový průměr lékařů je 62 let, panuje nízký zájem o práci v LPS, rezervy existují i ve správném rozložení pracovní zátěže mezi lékaře. Proto řešení, se kterým MPSV přichází, rozkládá proces reformy na dvě části. V první fázi (naplánované na rok 2019) dojde k bezprostřední stabilizaci LPS a náboru nových lékařů a v druhé fází, plánované na roky 2020 až 2021, budou implementována opatření dlouhodobé povahy. V rámci první fáze se chce MPSV ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení zaměřit například na snižování počtu nadbytečných lékařských kontrol, snižování lhůt pro vypracování posudku, rozšiřovaní okruhu činností, které mohou vykonávat odborní asistenti posudkových lékařů a rovněž chce účelově vázat finance na OSSZ tak, aby skutečně směřovaly do systému LPS. Zásadní je také zajištění výkonu odvolací posudkové agendy Posudkové komise MPSV s využitím dočasné výpomoci lékařů OSSZ a ČSSZ a institutu mimořádných odměn s cílem snižovat počty nevyřízených případů. Ve druhé fázi by se pak MPSV zaměřilo na změny dlouhodobějšího charakteru a také vytvoření standardizované délky pracovní neschopnosti dle diagnózy, která by umožnila lepší kontrolu ze strany posudkových lékařů.

Zdroj: MPSV