Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Psychoterapie patří do sociálních služeb

11. června 2018

Členové Pracovní skupiny pro psychoterapii v sociálních službách v rámci Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky vydali Výzvu „4P“ k legalizaci psychoterapie v sociálních službách.

Autoři Výzvy „4P“ chtějí podpořit psychoterapii v novele zákona o sociálních službách a další rozvoj psychoterapie v sociálních službách, a to z důvodu Potřebnosti, Patřičnosti, Psychosociální multidisciplinarity a Připravenosti.

V rámci systému sociálních služeb se psychoterapie dlouhodobě vykonává, nicméně v současném zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb. se pojem „psychoterapie“ nevyskytuje, vyjma požadavku psychoterapeutického vzdělání u rodinného poradce (§ 116), a tudíž se v praxi „maskuje“ pod různými pojmy.

Zdroj: APSS