Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Případ, který se nikdy nestal?

13. června 2019

Možná, že jste se s podobným smutným případem, jako uvádíme pod titulkem Tenkrát u nás v nemocnici, už setkali. Možná, že jste se i ozvali. Možná, že se stala náprava. Možná ne. Ale – spíš si myslíme, že se takový případ u nás vůbec nikdy nestal.

Tedy aspoň jsme o tom v žádných novinách nečetli. Tam se totiž dostanou obvykle jen vyloženě kriminální nebo korupční kauzy. Ale že by se takové stesky řešily? A vyřešily? A že když se to stalo, tak byl personál pokárán, ne-li potrestán a vedení nemocnice muselo zaplatit újmu, ať již zdravotní či psychickou, jíž se pacientovi dostalo? Ale možná, že se pán a paní, kteří nám napsali, zachovají podle naší rady. A že budou první. A že se jim dostane zadostiučinění. Ale pokud do toho ještě zpětně půjdou, bude to dlouhá cesta. Přešetřování, zkoumání, dohady, výmluvy, nařčení, která nelze doložit ani vyvrátit… Dokonce možná dojde na souboj právníků jako v americkém filmu. Tam ovšem obvykle slabší svého práva dojde. Inu, v americkém filmu to ani jinak nejde. Ale u nás? V reálném životě? Nevíme. Ještě jsme žádný takový případ v žádném našem doktorském seriálu neviděli.

V každém případě, pokud naši pisatelé do toho půjdou, podají trestní oznámení, budou si stěžovat u zdravotního rady krajského úřadu a na lékařské komoře či jinde, budeme s nimi a i právní radou rádi přispějeme a budeme sledovat jejich pouť.

Ale jde ještě i o něco jiného, obecnějšího. Zdá se, že k takovým případům, k podobným steskům dochází spíš v malých nemocnicích kdesi na okrese, v zapadlém koutě kraje, tak jako tomu je u našeho pisatele. Nedivili bychom se tomu. Přece jen v těch velkých nemocnicích ve velkých městech jsou sestry a lékaři mnohem více na očích pacientů a mnoha návštěvníků a chod velkých nemocnic většinou bývá i lépe zorganizován. I když toto tvrzení samozřejmě neplatí absolutně…  

(lav, red)

tištěné noviny Pečuj doma