Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Poděkování za semináře v České Lípě

29. května 2019

Vyjímáme z ohlasů na naše semináře. Jsou vesměs pozitivní a chodí jich mnoho. Tento nám poslal pan Kamil Kraus z České Lípy. V současné době jsou semináře Pečuj doma vypsány na osmi místech a je možnost se do nich ještě přihlásit.

Dovolte, abych dodatečně zaslal poděkování za seminář, kterého jsem se zúčastnil v České Lípě a byl zaměřený na péči v rodině. V době, kdy jsme procházeli školením, jsem ani netušil kolikrát se budu vracet k materiálům, poznámkám, konkrétním řešením, které jsme v seminářích společně probírali.
Opravdu znovu a znovu děkuji za nejen odborný výklad, ale také nastínění možných způsobů řešení v situacích, které skutečně přicházejí v každodenní péči. Průprava, kterou nás lektorky provedly, má velký smysl nejen pro kvalitu péče o naše blízké, ale také pro nás pečující, abychom nejen vše dobře zvládali, ale abychom přitom sami nepadli.
Velmi oceňuji jak odborný výklad, tak především velmi lidský přístup paní Dagmar Pelcové, Michaely Lengálové a MUDr. Petry Řeháčkové. Děkuji za jejich čas, skvělou přípravu i zkušenosti ze své práce s lidmi. Jak jsem mluvil s účastníky semináře, shodli jsme se, že lektorky ke své práci přistupují nejen jako profesionálky, ale mají skutečně poctivý přístup k lidem a do své práce vkládají své srdce. V sociální oblasti by to měla být víceméně samozřejmost, ale není. Proto si jejich přístupu velmi vážím.                                                                  

Kamil Kraus