Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Pečujícím roku o seniora je Adam Spousta

15. května 2019

Ministryně práce Jana Maláčová předala ocenění vítězům soutěže Pečující roku. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlovrámci odborné konference Fórum rodinné politiky, která probíhá ve dnech14.–15.května 2019 vbrněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum.

Péče o seniora staršího 65 let: Adam Spousta

Ve 23 letech se Adam Spoustazačal starat o svou 90letou babičkupoté, co onemocněla stařeckou demencí. Nejprve při studiu dle časových možností, poté už intenzivně. Péči věnoval také svému dědečkovi, který onemocnění manželky těžce nesl.Adam byl své mamince, která se jako samoživitelka nemohla vzdát práce, velkou oporou. Aby mohl roli pečovatele zvládat co nejlépe, absolvoval týdenní program Diakonie ČCE „Pečuj doma“.O svou babičku se staral po dobu téměř dvou let, pomáhal jí s oblékáním, doprovázel ji na rehabilitace a lékařské prohlídky, společně se věnovali cvičení a soběma seniory prováděl trénování paměti prostřednictvím různých pomůcek pro osoby sdemencí. Na své prarodiče často vzpomíná a je moc rád, že mohl přispět k tomu, abybabička mohla být do posledního dne života doma s rodinou.

Péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného mladšího 18 let: Kateřina Štolová

Po skončení rodičovské dovolené našla Kateřina Štolovápro svého malého syna Jiříka místo v mateřské škole a plánovala vrátit se do zaměstnání. Na základě Jiříkových odlišností v projevech chování a jiných dovednostech, v mateřské škole, bylo mamince doporučeno pediatrické vyšetření. To odhalilo závažnou diagnózu - mukopolysacharidózu II. typu, a rodině se změnil od základu život. Jiřík byl přijat do dětského rehabilitačního stacionáře a nastalo několikaleté období lékařských kontrol, lázeňských a nemocničních pobytů. Po devíti letech enzymoterapie se zjistilo, že léčba nemá ten správný efekt a byla ukončena. Zdravotní stav Jiříka se začal horšit. Přes náročnou péči o Jiříka se paní Štolová společně se svým manželem rozhodla pro osvojení dalšího dítěte z kojeneckého ústavu. Věnuje se tak péči o dvě děti. Jiřík začal mít potíže s chůzí, nemluví a je plně závislý na pomoci druhých.

Péče o člověka s postižením/dlouhodobě nemocného staršího18 let: Šárka Krpenská

Paní Šárka Krpenská je matkou dvou synů se zdravotním postižením. Starší třicetiletý Jiří má dětskou mozkovou obrnu se středně těžkým mentálním postižením a dysfázii, mladší pětadvacetiletý Marek trpí autismem, středně těžkým mentálním postižením a problémovým chováním. Přestože jsou už dospělí, oba potřebují každodenní péči matky (příprava stravy, hygiena, oblékání, doprovod s fyzickou dopomocí, pomoc splánováním aktivit a jejich dodržováním atd.). Paní Krpenská o své syny pečuje sama, i poté, co ji opustil manžel. Své úsilí ale nevzdává, dostudovala si speciální pedagogiku a začala se věnovat práci spostiženými dětmi. Spojila tak své zkušenosti a znalosti z péče o své syny s profesní péčí a již od roku 1995 se jako speciální pedagožka věnuje dětem s poruchou autistického spektra.

Zdroj: MPSV