Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Nominace na ceny za rozvoj péče

10. října 2018

Nominace na ocenění za rozvoj zdravotně sociální péče je možné podávat do 20. října 2018. Cena bude udělena v pondělí 3. prosince ve Španělském sále Pražského hradu.

Cena má již třináctiletou tradici a je určena osobnosti, která se podílí na rozvoji nových druhů zdravotní či zdravotně sociální péče zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v ČR.

Návrhy na udělení ocenění mohou podávat fyzické a právnické osoby. Návrh je možné podat pouze písemně a musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu osoby navrhované na udělení ocenění a zdůvodnění návrhu. Návrhy musí být doručeny nejpozději 20. října 2018 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor zdravotních služeb - oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, 128 01, Praha 2. Návrhy je možné zaslat i prostřednictvím datové schránky, ID DS MZČR: pv8aaxd.

Případné podrobnější informace podá Renáta Jeřábková, tel.: 224 972 224, e-mail: renata.jerabkova@mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví