Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Několik otázek ohledně prodloužení průkazu ZTP/P

12. března 2019

Se zájmem jsem si přečetla na vašich stránkách článek o prodloužení průkazu ZTP/P. Synovi končí průkaz 30. 4. 2019, dnes jsem si vyzvedla na ÚP formulář - úřednice mi dala formulář "Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením", kde mi doporučila dolů  pod podpis dopsat, že žádám k 1. 5. 2019 o posouzení zdravotního stavu.

Také v kolonce D se prý mohu rozhodnout, zda vyplnit dětského lékaře nebo psychiatra. Lhůta 45 dnů na vyřízení prý není, ona má 30 dnů na to, aby poslala mou žádost posudkové službě a přeruší řízení do té doby, než dostane vyjádření. Žádost prý  posílá do 2 - 3 dnů,  ale posudková služba prý nemá čas omezen -  trvá to tak 2 - 3 měsíce, nejdelší prodlevu prý způsobuje vyžádání lékařské dokumentace.  

Chtěla jsem se zeptat:

1) Je informace k vyplnění bodu D platná a co je pro mě lepší - vyplnit dětského lékaře nebo psychiatra? (syn je autista)

2) Ponechat tento formulář, nebo použít Vámi doporučený  "Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením" ?

3) Mohou se lhůty na vyřízení lišit u jednotlivých úřadů - žádáme na Praze 9?

4) Je dopsaná věta pod žádostí správně?

 

ODPOVĚĎ

Nejprve je třeba říci, že část věcí, na které se ptáte, není zakotvena v zákoně, ale vyplývá z praxe jednotlivých úřadů a není tedy bohužel úplně možné předjímat, jak bude úřad Prahy 9 postupovat, přesto se pokusím Vám odpovědět co nejpřesněji.

Jaký formulář?

  • Zákon ani metodiky příliš nepočítají s tím, že posuzování nároku na průkaz bude trvat 3-5 měsíců, jak nám to ukazuje praxe. Vyplnění formuláře je tedy závislé na praxi jednotlivých úřadů.
  • Z pohledu zákona by mělo být naprosto lhostejné, jaký formulář vyplníte, pokud v něm uvedete onu větu „žádám o posouzení zdravotního stavu od …. (a datum)“

Praxe nám ukazuje, že některé úřady si neumějí s formulářem „Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením“ vůbec poradit a preferují formulář „Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením“

 

Je to i logické, jedná se totiž o „změnu data, od kterého bude průkaz OZP přiznán“. Změnový formulář by tedy měl být lepší.

Pokud však úřad práce preferuje formulář žádosti, pak je na Vás, zda se rozhodnete postupovat podle instrukcí úřadu práce nebo podle toho, co zde píši.

Každopádně doporučuji do žádosti zdůraznit, že nežádáte o přeposouzení stávajícího nároku, ale, že Vám jde o to, aby syn dostal nový průkaz po skončení platnosti stávajícího.

Pokud byste i tak měla s vyřízením problémy, ozvěte se mi, velmi ráda se tím budu dále zabývat.

Co se týče lhůt, zde je třeba rozlišovat dvě lhůty a to lhůtu pro úřad práce a lhůtu pro posudkovou službu. Jelikož úřad práce nemůže vydat rozhodnutí bez vyjádření posudkového lékaře, je potřeba, aby se případem vždy zabývaly obě tyto instituce (úřad práce a lékařská posudková služba při Pražské správě sociálního zabezpečení).

V praxi tedy úřednice úřadu práce musí dodržet lhůtu 30 dnů (lhůta začíná běžet po podání žádosti, ale jakmile úřednice předá žádost na posudkovou službu, zašle Vám také tzv. usnesení o přerušení řízení, tím se lhůta zastaví a znovu začíná běžet jakmile úřednice obdrží zprávu z posudkové služby, řízení obnoví a Vám zašle buď usnesení o pokračování v řízení nebo oznámení účastníku řízení, ve kterém Vám sdělí, že řízení pokračuje).

Posudková služba má na vyřízení ze zákona (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) na vypracování posudku 45 dnů.

Sečtete-li obě lhůty, dostanete čas, ve kterém by mělo být vydáno rozhodnutí. Jelikož však posudková služba může žádat další doklady a informace, má právo si lhůtu dle potřeby prodloužit na nezbytně nutnou dobu. O tomto prodloužení byste však měla být informována.

A ano, je to přesně, tak, jak píšete, nejdelší čas v celém řízení zabírá právě vypracování posudku posudkovou službou.

A nyní k Vašim otázkám:

1) Je informace k vyplnění bodu D platná a co je pro mě lepší - vyplnit dětského lékaře nebo psychiatra? (syn je autista)

- Tato otázka mne trochu překvapuje a odpověď na ni vyplývá poměrně jasně ze zákona, resp. Ne ze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který upravuje podmínky nároku na průkaz OZP, ale ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, který ukládá všem pojištěncům (tedy nám všem) povinnost informovat svého praktického lékaře o všech zákrocích, léčbě a návštěvě specialistů, které absolvujeme.

Na tomto základě je také postaven přístup posudkové služby, která při posuzování nároku na průkaz OZP posuzuje komplexně zdravotní stav a tím pádem oslovuje praktického lékaře, protože předpokládá, že je informován o všech zdravotních omezeních žadatele.

Z toho logicky vyplývá, že dávat kontakt na specialistu by mohlo být příčinou toho, že posudková služba nebude informována o všem, co by mohlo nárok na průkaz OZP, resp. ZTP/P ovlivnit.

V kontextu toho, co zde píši, mne tedy překvapuje návrh pracovnice úřadu, abyste si sama rozhodla, který kontakt tam uvedete. Navrhovala bych tedy dát tam kontakty na oba lékaře, resp. ve formuláři je okénko jen pro jednoho lékaře, druhého tedy dejte jako přílohu nicméně jsem přesvědčena o tom, že posudková služba automaticky osloví pediatra.

Dbejte tedy o to, aby měl pediatr všechny lékařské zprávy z poslední doby a byl tak komplexně informován o zdravotním stavu Vašeho syna.

  • Odpověď viz výše
  • Mohou se lhůty na vyřízení lišit u jednotlivých úřadů - žádáme na Praze 9?

– Ano, lhůty jsou velmi odlišné a to nejen v jednotlivých městech, ale i v jednotlivých pražských obvodech. Konkrétní statistické údaje si neshromažďuji (na vyžádání by Vám je měli poskytnout na Generálním ředitelství úřadu práce), ale dle zkušeností z praxe vím, že jedno řízení trvá 3-5 měsíců, s odvoláním trvá vyřízení cca 1 rok.

Praha 9 je jeden z úřadu, kde je vyřízení trochu rychlejší než jinde. Setkala jsem se i s případy z Prahy 9, kdy věc byla vyřízena za 1,5 měsíce, což je skutečně velmi rychlé.

Naproti tomu mají menší počet osobních žádostí a čas získávají tím, že téměř vše vyřizují bez osobní účasti žadatele.

  • Já bych větu spíše formulovala: „žádám o přiznání průkazu OZP od následujícího dne po skončení platnosti stávajícího průkazu OZP, tj. od 1.5. 2019“.

Vážená paní, vím, že celý systém je velmi složitý a pro laika může být obtížně srozumitelný. Nezbývá mi tedy než Vás ujistit, že naše poradna je tu pro Vás a, pokud by nastaly během řízení jakékoli obtíže, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

Mgr. Jitka Vrchotová, DiS.