Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů

30. ledna 2019

Česká společnost pro gerontologii uspořádala na konci roku v Praze mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, na které vystoupili čeští a zahraniční odborníci a po skončení se konala tisková konference i se zástupkyní Pečuj doma. Nabízíme odkaz na stránky, kde se o konferenci pojednává.

https://socialnipolitika.eu/2019/01/zaznam-mezinarodni-konference-nejlepsi-praxe-v-podpore-pecujicich-a-senioru/