Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Institut důstojného stárnutí a jeho projekt SIPS vítězem

29. listopadu 2018

Vítězem 7. běhu akceleračního programu se stal projekt Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické, s názvem SIPS (systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory). 

Jeho cílem je zapojit obce a místní samosprávy do péče o své seniory a umožnit jim žít co nejdéle v domácím prostředí. Projekt SIPS poskytuje systematickou podporu obcím v otázce dlouhodobé podpory seniorů, propojení dosud neprovázaných sociálních a zdravotních služeb prostřednictvím koordinátora.

Partner projektu, Nadace České spořitelny, daroval vítěznému projektu finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Naše vítězství nás nesmírně překvapilo, opravdu jsme to nečekali. Výhru chceme použít na rozvoj našeho týmu, který se po dobu akcelerace rozrostl o další 3 členy,” říká Olga Mutlová, ředitelka Institutu.

Účast v programu bychom doporučili všem, kdo si chtějí otestovat smysl svých projektů a získat na ně zpětnou vazbu. Všem, kdo si chtějí získat nový pohled na svůj projekt. Byly to intenzivní hodiny mentoringu, kdy jsme spolu s mentorkou řešili cenotvorbu a snažili se všechno, co jsme získali v teorii na workshopu, dostat do praktické roviny naší každodenní práce,” dodává Mutlová.

„Vybrat mezi devíti skvěle připravenými projekty bylo opravdu těžké, říká Jakub Mareš, projektový manažer pro akcelerační programy Nadace České spořitelny.

„Institut důstojného stárnutí získal body poroty za své nasazení v systémovém zlepšování dostupnosti sociálních a zdravotních služeb na lokální úrovni. Zaujalo nás jejich nasazení v rámci programu a zodpovědnost při uvedení získaných poznatků do praxe, oceňujeme jejich odvahu, že se nebáli o přerod z neziskové organizace v byznysově orientovaný podnik,” dodává Mareš.

Institut důstojného stárnutí - cílem týmu bylo v rámci programu Impact First si ověřit komunitní systém integrované podpory seniorů a osob s postižením na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Jana Olejníková