Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Fórum rodinné politiky 2019 v Brně

13. května 2019

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravil již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“.

Akce se koná při příležitosti Mezinárodního dne rodiny ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně. Cílem této pravidelné akce je vyvolávat a podporovat otevřenou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice do budoucna. Součásrtí akce bude  i vyhlášení soutěže Pečující roku.

Více informací:

http://forumrodina.mpsv.cz