Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Diakonická akademie má nový kurz o demenci

11. března 2019

Diakonická akademie vytvořila nový rozsáhlý kurz Současné trendy v přístupu k pacientovi s demencí, který je určený především zdravotním sestrám a zdravotně-sociálním pracovníkům. Má celkem 112 hodin a bude zahájen na konci května.

Co se v kurzu naučíte

 • navázat spolupráci s pacientem s demencí i přes jeho dezorientaci
 • jak komunikovat s pacientem s demencí a porozumět jeho neverbálním projevům
 • včas rozpoznat a zvládnout projevy problémového chování pacienta s demencí
 • porozumíte tomu, jaký má demence dopad na člověka samého i jeho rodinu
 • seznámíte se s nejnovějšími poznatky o problematice syndromu demence
 • porozumíte tomu, co cítí a prožívá pacient s demencí

Lektoři:

 • MUDr. Roman Jirák CSc. – psychiatr, gerontopsychiatr
 • PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D. - psycholožka
 • Bc. Jana Zoufalá -  vrchní sestra DZR
 • Mgr. Eva Provazníková – sociální pracovnice, specialistka vzdělávání, metodička sociálních služeb
 • Ivana Otřísalová – ředitelka DZR
 • Michaela Lengálová, DiS. – sociální pracovnice, specialistka vzdělávání

Místo konání: Diakonická akademie, Belgická 22, Praha 2,

Čas konání 9:00 - 16:30

Cena: 14.900 Kč

Manažer/ka kurzu Michaela Lengálová, telefon: 604 283 571

E-mail: michaela.lengalova@diakonie.cz

Termíny kurzu: 23.-24. května, 25.-26. června, 17.-18. září, 3.- 4. října, 31.října a 1.listopadu,

3.- 4. prosince,18. prosince 2019 a 13. ledna 2020