Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Alzheimer: vysvětlení terapie

12. dubna 2018

Alzheimerova demence je stále ještě devastující smrtelné onemocnění. Desítky let výzkumu, 73 tisíc publikovaných studií, miliony investovaných dolarů – a výsledek je mizerný. Terapie neznámá.

Podle moderní medicíny je Alzheimerova demence mysteriózní a nevyléčitelná nemoc, která je téměř výhradně řízena geny. Podle specialisty a mezinárodně uznávaného lékaře, ředitele centra pro výzkum Alzheimerovy demence na kalifornské univerzitě Dale Bredesena jde o multifaktoriální onemocnění, kterému lze předcházet, a dokonce jeho průběh zvrátit pomocí stravy a úprav životního stylu. A dokládá to klinickými výsledky. U devíti z deseti pacientů dosahuje reverzi demence po 3 až 6 měsících terapie, šest z deseti jeho klientů se vrací do své práce.

Popis a výskyt onemocnění

Podle oficiální definice a charakteristiky je Alzheimerova nemoc neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k nevratným změnám na mozku a poklesu kognitivních funkcí, jako jsou myšlení, paměť a úsudek. Je nejčastější příčinou demence a není léčitelná. Lékaři pouze dokážou zpomalit její průběh. Nemoc způsobuje ukládání bílkoviny betaamyloidu v mozkové kůře. Změny postupně působí rozpad nervových vláken a nervových buněk. Přesná příčina procesu není známá, ale existují rizikové faktory, s nimiž je jasně spjat větší výskyt onemocnění. Mezi ně patří hlavně věk a dědičnost.

Alzheimerovo onemocnění se vyskytuje u 5 % populace starší 65 let a téměř u třetiny populace starší 85 let. V současnosti má Alzheimerovu nemoc na světě více než 30 miliónů lidí. Počet případů demence se podle Světové zdravotnické organizace (WHO) do roku 2050 ztrojnásobí. V USA je Alzheimerova demence už třetí příčinou úmrtnosti (po nemocech srdce a rakovině) a její terapie ročně stojí více než 220 miliard amerických dolarů.

Dokončení a zdroj článku: margit.cz