Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Aby byla hrazena nejúčinnější léčba

8. srpna 2018

VZP ČR vyhrála v ČR poprvé soud ve věci § 16, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Vyhrála nad onkologicky postiženým pacientem, který žaloval zdravotní pojišťovnu, že mu nezaplatila imunoterapeutický přípravek Opdivo na metastatický melanom. Soud konstatoval, že se nejednalo o jedinou možnost léčby. Právě § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví, že pojišťovna může proplatit úhradu léčby, která je jako jediná možná.

Dosud soudy několikrát vyšly vstříc pacientům, tentokrát však nikoliv. Podle V. Krásy, předsedy NRZP, je rozhodnutí soudu velmi problematické a může precedens, že soudy budou častěji rozhodovat proti pacientům. 

„NRZP navrhla změnu § 16 tak, aby zdravotní pojišťovny byly nuceny uhradit léčbu prokazatelně nejúčinnější. Tento pozměňovací návrh však v poslanecké sněmovně neuspěl. Jednali jsme o této věci i s panem ministrem Adamem Vojtěchem, který nám přislíbil, že na podzim bude připravována další novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Do této novely je pan ministr připraven zapracovat i novelu § 16,“ prohlásil Václav Krása.

Zdroj: NRZP