Kontakt Vyhledávání Privátní sekce
Bezplatná linka pro pečující 800 915 915 Jsme tu pro Vás od pondělí do pátku od 9 do 20
Zavřít Přihlášení

Příběhy pečujících: Pan J. chce odejít ze zaměstnání a pečovat o manželku

Příběhy pečujících: Pan J. chce odejít ze zaměstnání a pečovat o manželku

Pan J. pečuje o manželku, která pobírá invalidní důchod III. stupně a příspěvek na péči III. stupně. Bydlí ve společné domácnosti. Zatím chodí do práce na zkrácený úvazek, ale péče je už pro něj příliš náročná, i když využívá pečovatelskou službu. Proto ho zajímalo, jaké jsou možnosti a na co by měl nárok, kdyby přestal pracovat a staral se „jen“ o manželku. Současně nás požádal o psychologickou pomoc.

Pečujícího jsem seznámila s jeho nároky:

Nárok na úhradu zdravotního pojištění
V případě, že se budete péči věnovat na „plný úvazek“, stát vám za každý měsíc péče uhradí zdravotní pojištění, protože budete zařazen mezi státní pojištěnce. Musíte doložit vaší zdravotní pojišťovně potvrzení úřadu práce o poskytování péče.

Pokud bude ale osoba, o kterou pečujete, hospitalizována déle než kalendářní měsíc a stát vám zdravotní pojištění proto přestane hradit. Buď si zdravotní pojištění musíte za dané období uhradit sám nebo se musíte zaevidovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, aby vám zdravotní pojištění uhradil stát.

Nárok na náhradní dobu pojištění
Doba péče se Vám započítá do důchodového pojištění jako náhradní doba pojištění. Za účelem získání důchodu musíte na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého pobytu podat návrh na vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče. Současně doložíte potvrzení o době péče, které vám vydá úřad práce. Potvrzení předložíte buď po ukončení péče nebo nejpozději do 2 let od jejího skončení. Pokud si budete žádat o důchod během doby pečování, doložíte potvrzení z úřadu práce dříve. 

Nárok na podporu v nezaměstnanosti
Doba péče se hodnotí jako zaměstnání a započítává se do doby pojištění pro důchod. Po ukončení péče máte tudíž nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud jste během dvou předchozích let platili sociální pojištění alespoň dvanáct měsíců. Stát během doby péče sociální pojištění sice nehradí, doba péče se však započítává stejně jako zaměstnání do doby pojištění pro důchod.

Doporučila jsem tyto krizové linky psychologické pomoci:

  • Linka první psychické pomoci: 1221, (pracovních dnech od 8 do 19 hodin a o víkendu od 9 do 16.30 hodin)
  • Linka první psychické pomoci (Cesta z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA
  • Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop)
  • Krizová linka KC RIAPS (Centrum sociálních služeb Praha): 739 557 574 (nonstop)
  • Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567 (denně 9-20), ZDARMA