Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Jak dlouho trvá řízení o opatrovnictví?

26. července 2019

Ptáte se nás na průměrnou délku řízení o opatrovnictví. Bohužel to je různé soud od soudu a odvisí od přetíženosti místních znalců.  Požádali jsme o vysvětlení Mgr. Radku Pešlovou.

 „Postup je takový, že soud řízení převezme, zadá znalci (MUDr.) k vypracování posudku, zpravidla osloví sociální pracovníky na obci pro provedení sociálního šetření, ustanovuje se opatrovník v řízení (onomu omezovanému) a pak se vede vždy alespoň jedno ústní jednání.
Vše se obesílá, doručuje, často se čeká na nabytí právní moci, sociální pracovník i znalec mívají delší lhůty dodání (znalci i 3 měsíce).
Tak nějak se traduje průměrná doba pro vyřízení - jeden rok. Ale jsou zde i výrazně rychlejší, ale i bohužel pomalejší soudy. Řízení o omezení svéprávnosti, pokud není vedeno ryze účelově, bývá bezplatné. Ve výjimečných případech (v praxi jsem se s nimi ale nikdy nesetkala), může být řízení po jeho ukončení účtováno osobě, o jejímž omezení se jednalo. Poplatky s řízením také nejsou spojeny. Tady stát zajišťuje svoji ochranu bezplatně,“ dodává Radka Pešlová.

 

Chci pomoci pečujícím