Články

Zajímá Vás, co se okolo děje? Přečtěte si naše zprávy a postřehy k dění.

Bolesti u pokročilé demence a otázky s ní spojené

10. července 2019

Jak postupovat v péči o babičku v pokročilém stádiu demence? Babička je odkázána na 24 hod péči, během posledních dvou  měsíců se však výrazně zhoršila její mobilita. Zatímco v nedávné době byla schopna trávit část dne na vozíčku, na který byla přenesena, v tuto chvíli je již upoutána na lůžko, jelikož jí trápí veliké bolesti nohou, spojené se zkracováním svalů.

Jakýkoliv pohyb (přebalování, otáčení, polohování) je pro ni utrpením. Nohy má strnulé ve stejné poloze, nelze s nimi hýbat a tím se komplikuje i veškerá péče o hygienu. Je mi jí velmi líto a ráda bych věděla, jestli se dá bolestivosti ulevit a jak se bude dále situace vyvíjet. Bojím se možnosti vzniku dekubitů, máme ji polohovat i přes veliké bolesti? Je toto běžný projev postupu nemoci nebo jsme něco zanedbali? Nohy pečovatelky promazávají a jemně masírují, veškeré další akce jsou však velmi bolestivé.

 

ODPOVĚĎ

Vážená paní,

děkujeme za dotaz.

Odpověď nebude jednoduchá a stručná, proto vás prosím o trpělivost při jejím čtení.

Vaše babička trpí demencí, což je onemocnění, které probíhá v několika stadiích. Stručně lze konstatovat, že takto nemocný člověk je v samém začátku pohybově soběstačný, jen občas zapomíná, odkud jde a kam směřuje. V této fázi je nutné, aby nemocný byl pod stálým dohledem z důvodu možnosti se zatoulat, a netrefit domů. To často sledujeme v mediích, kdy je vyhlášeno pátrání po seniorovi, který odešel z domova a již se nevrátil. V dalším průběhu nemoci dochází postupnému úbytku jak intelektu, tak se omezuje pohyb. V závěrečné fázi demence pacient je zcela závislý na ošetřovatelské péči svého okolí. Jednotlivá stadia jsou různě dlouhá a nikdy nelze přesně určit délku jejich trvání.

Nyní bych se ráda zaměřila na Váš dotaz, který se týká nepohyblivosti a z toho vznikající kontraktury vazů v okolí kloubů, které mohou vyústit v neschopnost jakéhokoliv pohybu. Ztuhlost kloubů, neschopnost pohybu a ochablost svalů, to vše je doprovázeno bolestí, o které nám nemocný již není schopen říci, ale z jeho gest, mimiky k obličeji, vzdechů a často i odporu k pohybu, se můžeme o přítomnosti bolesti zcela jistě přesvědčit. Prevence této ztuhlosti spočívá v opakovaném  pasivním procvičování kloubů, kdy se snažíme udržet alespoň minimální rozsah pohybu. Toto procvičování, aby bylo účinné by mělo začít v době, kdy dochází k postupnému omezování pohybu. Tímto opatřením se preventivě působí i na zmírnění bolesti při pohybu. Ale bolest se zcela neodstraní. Pouze se pokoušíme ji zmírnit.

Co se týče medikace, doporučuji konzultaci s praktickým lékařem, který vzhledem k přidruženým nemocem a stávající medikaci doporučí účinnou léčbu bolesti tohoto typu.

Vzhledem k tomu, že vaše babička potřebuje také provádění hygienické péče a zvláště pak péči o vyprazdňování z důvodu inkontinence, doporučuji tato opatření:

Hygienu provádět jen v nejnutnějším rozsahu. Věnovat pozornost péči o oči a dutinu ústní. Podpaždí, kožní záhyby na břiše, kůži pod prsy, oblast třísel, vnitřní strany stehen a oblast konečníku a hýždí, to jsou citlivá místa, kde mohou vznikat opruzeniny. Kůže zde by měla být suchá, promazaná ochranným krémem, nikdy ne zasypaná zásypem. Tuto péči provádíme dle potřeby. Když dochází k nadměrnému znečištění, může být provedena pouze jedenkrát denně. Co se týče výměny plenkových kalhotek, doporučuji používat takové, které mají velkou savost nebo jsou určeny jen na noc. Právě ty noční kalhotky mají velkou savost a z tohoto důvodu je nemusíte měnit často. Výměnu kalhotek řídíme dle toho, zda je indikační proužek na nich zachován nebo je zaniklý. Těmito opatřeními můžete omezit manipulaci s babičkou a tím pádem i snížit její bolestivost.

Dalším problémem, který Vás trápí, je vznik dekubitů. Bohužel, vzhledem k nehybnosti a případně přidružených chorob, zvláště pak cukrovky a onemocnění oběhového systému je riziko vzniku dekubitů vysoké. Můj osobní názor je tento, dobré je zvýšit příjem bílkovin – Cubitan, Diadsip, Nutridrink – to jsou potravinové doplňky, které se podávají v souvislosti s prevencí a léčbou dekubitů. Jaký výrobek by byl vhodný, poradí v lékárně. Pokud budete babičku polohovat, vždy zvolte takovou polohu, aby nezpůsobovala babičce bolest. Nemocný, když je v poloze, která je mu nepříjemná, vždy se snaží z ní dostat do polohy, která je pro něj příjemná. V odborné literatuře jsem četla názor, že prioritou je vždy léčba bolesti.

Vážená paní, pokusila jsem se vám odpovědět na dotazy. Co se týče onemocnění demencí, její prognóza je i při nejlepší péči o nemocného vždy negativní. Domnívám se, že pokud vám s péčí pomáhají profesionální zdravotní sestry, jistě je jejich i vaše péče na nejlepší možné úrovni.

S pozdravem

Bc. Mgr. Martina Terezie Kalábová

Chci pomoci pečujícím