Přijďte na naše kurzy

Naučíme Vás, jak pečovat o Vaše blízké v teple domova.

Tematické podpůrné skupiny od 29.1.2019 v Hradci Králové

Diakonie ČCE pořádá v Hradci Králové setkávání pečujících formou tzv. podpůrných skupin.

Jsou určeny zejména laickým pečujícím, kteří pečují především o osoby v seniorském věku, často dlouhodobě nemocné, nechodící nebo trpící demencí. Účastníkům pomohou, v první řadě díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí. Bude prostor na popovídání si, probrání potíží, se kterými se setkávají, s odborníkem, případně jen naslouchání přednášejícím a zjištění, co se osvědčilo ostatním.

Setkání se konají v rámci projektu Pečuj doma a s námi, financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou zdarma.

TERMÍNY:

 • Úterý 29. ledna 2019 (12:30 – 16:30 hod.)
  Lektor Mgr. Tomáš Kršňák
  Setkání na téma Jak zvládat stres 1

 • Čtvrtek 7. března 2019 (12:30 – 16:30 hod.)
  Lektor Mgr. Tomáš Kršňák
  Setkání na téma Jak zvládat stres 2

 • Čtvrtek 25. dubna 2019 (14:30 – 18:30 hod.)
  Lektorka Mgr. Martina Terezie Kalábová
  Setkání na téma Intimita mezi pečujícím a nemocným

 • Středa 11. září 2019 (12:30 – 16:30 hod.)
  Mgr. Martina Holcová – lektorka finského konceptu Lesní mysl
  Workshop relaxace, nadhledu, sebepéče (Proběhne v přírodě v pěší vzdálenosti od Hradce Králové. Bližší informace dostanou zájemci s předstihem telefonicky či e-mailem)

MÍSTO:

Skupiny se uskuteční v prostorách fary ČCE na adrese Nezvalova 529/1, Hradec Králové.

 

Místo, kde proběhne setkání 27.6., upřesníme.

PŘIHLAŠOVÁNÍ:

Pro přihlášení prosím vyplňte registrační formulář. Přihlášky a případné dotazy vyřizujeme také na tel. 604 299 659 (Magdaléna Grünbecková) nebo e-mailu 88tnR-9fW5tB_.6_YdBFRYUSZbnu5.~_T-M.