Přijďte na naše kurzy

Naučíme Vás, jak pečovat o Vaše blízké v teple domova.

Ošetřovatelský kurz 1 Praha 17. 4. 2020

Kurz proběhne dne 17. 4. 2020 od 14 do 17 hodin na adrese Ústřední vojenská nemocnice, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, pavilon E7.

 

Na kurzu získáte potřebné rady a informace.Vyměníte si zkušenosti s ostatními, kdo jsou v podobné situaci jako vy a dostanete od nás i soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi.

Budeme se zabývat těmito tématy:

  • poskytnout základní ošetřovatelskou péči svému blízkému (výživa, vylučování, hygiena, péče o lůžko)
  • využít při péči současné trendy v ošetřování a zdravotní pomůcky usnadňující péči
  • aplikovat při ošetřování prvky bazální stimulace
  • aplikovat jednoduché ošetřovatelské činnosti
  • vybavit správně lékárničku
  • podávat léky
  • aplikovat injekce
  • ovládat přístroje usnadňující ošetřování
  • poskytnout první pomoc

VŠECHNY KURZY JSOU ZDARMA
jsou financovány z prostředků Evropského sociálního fondu

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE
Zde přes formulář

telefonicky u Zdeňky Hlavničkové na čísle 730 195 061
e-mailem: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz
poštou: Diakonie ČCE, Pečuj doma, Vyšehradská 43, 128 00 Praha 2


Přednost mají zájemci o celý cyklus. Pokud máte zájem jen o jednotlivé kurzy, uveďte prosím konkrétní termíny.

Ošetřovatelský kurz 1 Praha 17. 4. 2020
Ošetřovatelský kurz 1 Praha 17. 4. 2020

Chci pomoci pečujícím