Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Zneužívání starších lidí je velké tabu

4. 12. 2017

„Mnoho starších lidí je v nebezpečí zneužití ze strany jejich vlastních příbuzných, „ varuje expertka na lidská práva z Organizace spojených národů. Podle ní velká většina zneužívání zůstává neodhalena a to i přes jasné varovné příznaky.

Zde je její celé vyjádření:

„Zneužívání starších lidí zůstává tabu v mnoha společnostech. Často se to děje nenápadně a v mnoha případech bez povšimnutí, přesto víme, že se vyskytuje často a ve všech možných způsobech. Žádná komunita nebo země na světě není vůči tomu imunní.

Odsuzuji zneužívání starších lidí kdekoli a kdykoli se to stane, ale obzvlášť mě děsí, že starší osoby jsou často ohroženy členy jejich vlastní rodiny.

Nesmíme zavírat oči před osudem starších osob, i když je obtížné připustit si, že naše rodiny nejsou vždy bezpečným útočištěm. Na tomto Světovém dni zvyšování povědomí o zneužívání starších lidí vyzývám všechny, kteří mají podezření na jakoukoli formu zneužívání starších osob, včetně finančního zneužívání, aby oznámili své obavy.

Zneužívání starších lidí má mnoho různých forem. Někteří lidé trpí diskriminací ve veřejné sféře, jazykovou diskriminací, izolací, zanedbáním a finančním vykořisťováním. Jiní se potýkají s psychickým násilím, zadržováním základních potřeb, fyzickým násilím nebo sexuálním zneužíváním.

Většina případů je navzdory jasným varovným znamením - např. neobjasněný původ modřin, nedostatečná lékařská péče, podvýživa nebo dehydratace, nevysvětlené změny ostražitosti nebo náhlé změny ve financích a účtech.

Nemůžeme předpokládat, že oběti oznámí, co se s nimi děje. Navzdory zneužívání, jakým je fyzická zdrženlivost, ponechání ve špinavém oblečení, nadměrné podávání léků nebo emocionální zanedbávání, nemusí promluvit kvůli strachu z odplaty - nebo tak mohou chránit členy rodiny před trestním stíháním.

V některých případech si oběti nemusí být plně vědomy, že to, co se s nimi děje, představuje zneužívání, nebo jim chybí prostředky na to, aby ohlásily, například pokud nemají přístup k telefonu ani důvěryhodnému dospělému. Mohou dokonce být fyzicky nebo mentálně neschopní komunikovat.

To vše zvyšuje vážnost naší kolektivní odpovědnosti jednat a mluvit za starší osoby, když sami za sebe nejsou schopni nebo nechtějí mluvit. Všichni musíme být připraveni být obhájci starších lidi, pokud se toto zneužívání má někdy zastavit.
Musíme si také uvědomit, že kolektivní předsudky vůči starším osobám a povědomí veřejnosti ovlivňují způsob, jakým jsou zneužívání a násilí vnímány, rozpoznány a hlášeny. Proto je nezbytné nadále zvyšovat informovanost, aby se zabránilo některým případům zneužívání a zajistilo se, že se okamžitě nahlásí.

Je třeba litovat, že nejsou k dispozici údaje o rozsahu problému.  Musíme si také uvědomit, že intervenční strategie, které mohou být vhodné k řešení problému domácího zneužívání, nejsou vhodné pro zvládnutí násilných vztahů u starších osob.
Zneužívání starších osob je specifická, odlišná a hluboce znepokojující forma zneužívání. Všichni musíme hrát svoji roli při řešení tohoto problému, obnovení plných lidských práv a lidské důstojnosti vůči všem postiženým nebo těm, kteří tomu budou v budoucnosti čelit."

Autorka výzvy Rosa Kornfeld-Matteová (Chile) byla jmenována Radou pro lidská práva OSN jako první nezávislý odborník na využívání všech lidských práv staršími osobami v květnu 2014. Byla ředitelem chilské národní služby Stárnutí, kde navrhla a implementovala Národní politiku stárnutí. Má za sebou dlouhou kariéru jako akademik a je zakladatelem programu pro starší osoby na Papežské katolické univerzitě v Chile. Pracuje na dobrovolném základě; není zaměstnancem OSN a nedostává za svoji práci plat.

Zdroj: www.ifa-fiv.org

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha