Vzniká Centrum, které podpoří laické pečující

3. 7. 2015

Pod Diakonií ČCE bude působit Centrum pro podporu laické péče. V současné době prozatímní výbor připravuje potřebné dokumenty k jejímu založení v září 2015. Spolupracovat s Centrem bude moci každý, kdo bude chtít jakoukoli formou podpořit činnost laických pečujících, např. odborníci, politici, ale samozřejmě i samotní pečující.

Na posledním jednání prozatímního výboru byl navržen statut a hovořilo se o návrzích na grafické ztvárnění idejí Centra. Cílem je zdůraznit, že i laický pečující je součástí týmu a má v něm nezastupitelné místo. Je partnerem lékařů, zdravotníků, fyzioterapeutů a dalším profesím. „Cílem je na jedné straně podporovat vědomí odborníků, že laický pečující má nezastupitelné místo při léčbě pacienta, a že jeho vyloučení z procesu péče může znamenat, že léčba bude neúspěšná, na druhé straně chce podpořit asertivitu laických pečujících, aby se brali za své nezastupitelné místo,“ řekl MUDr. Zdeněk Kalvach, člen přípravného výboru.

Centrum se zaměří také na vydavatelskou činnost. Zpracovávají se návrhy témat, která by v rámci edice Laické péče měla vyjít již v roce 2016. Ediční plán vyjde do konce letošního září. Prozatímní výbor současně připravuje stanoviska k tématům z oblasti laického pečování.

Kontakt: Tereza Provazníková, +420 731 623 107, tereza.provaznikova@diakonie.cz

Podrobnější informace o Centru na podporu laické péče a kontakty najdete na portálu www.pecujdoma.cz   

 

 

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

  Hartmann

 

 

NAZEV WEBU