Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

O peníze jde až v první řadě?

4. 9. 2017

Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) – pojem, s nímž se setkávají všichni, kdož zakládají organizace a spolky, které chtějí pečovat o postižené všeho druhu, sociálně znevýhodněné, zahrnuje domácí péči, ty kdož vstupují do života s hendikepem, i péči o spoluobčany na sklonku životní dráhy. Do praxe jej uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Ono totiž těmto organizacím přiděluje finanční prostředky, a proto potřebuje vědět kdo je ten potřebný, kde žije a jak žije a jaké služby postrádá.

Nebádá samo, ale prostřednictvím krajských, městských a obecních úřadů, za spolupráce Svazu měst a obcí a dalších institucí – například nás, kteří radíme veřejnosti jak na to…V našich příručkách píšeme zejména o potřebě komunitních služeb pro seniory. Ony totiž jsou rozprostřeny poměrně nerovnoměrně. Zejména ve velkých městech jich bývá dostatek a někdy je tu i přetlak, v menších městech a obcích pak spíše chybějí. Jak z toho? V příručce pro laické pečující Věc občanská píšeme konkrétně: „Měli byste o takové služby zájem? Jsou ve vaší obci zřízeny? Jestliže ne, obraťte se přímo na místní samosprávu. Že tam krčí rameny, že nevědí? Naléhejte! Nepomáhá to? Obraťte se na média, spojte se se spoluobčany a naléhejte znovu, zkrátka, pomáhejte je vytvářet zdola.“

Avšak šedá je teorie, zelený je strom života. Nedávno jsme v našem listě psali o spolku Educante, o třech dámách, vedené Zuzanou Šrahůlkovou, které se rozhodly následovat našich rad a pokusily se v Kyjově, dvanáctitisícovém jihomoravském městě, založit organizaci, která by se věnovala pečujícím. Chtěly na Kyjovsku, zejména ve spádových obcích rozšířit aktivizační a asistenční služby pro seniory a handicapované žijící v domácím prostředí. Chtěly se zapojit do KPSS – komunitního plánování, chtěly být přijaty do svazku organizací, které jsou zaregistrovány jako provozovatelé sociální služby. V tom případě by měly (po splnění všech podmínek) šanci na finanční příspěvek. A chtěly založit také v Kyjově komunitní centrum a uskutečnit setkání poskytovatelů sociálních služeb z Kyjovska a laických pečovatelů. Ale zde se cosi zadrhlo. Zdravotně sociální komise města, v níž zasedají kyjovští poskytovatelé těchto služeb, dvaceti hlasy z dvaceti zamítla spolupráci spolku Educante s městem. A síť zdravotně sociálních služeb je ve městě, i na Kyjovsku, spádové pětapadesátitisícové oblasti prý dostačující...  Ovšem, jestliže dámy chtějí, tak jim v činnosti nikdo nebrání, mohou ji vyvíjet například za spolupráce sponzorů a město jim na práci přispěje pěti tisíci korunami…

Protože cítíme jakousi nepřímou spoluodpovědnost za vznik a snahy spolku Educante, zajeli jsme do Kyjova, abychom se seznámili se situací a pokusili se přispět ke změně postojů města. Žel, nepodařilo se. Vedoucí odboru sociálních služeb Mgr. Jaroslav Řihánek konstatoval, že si velmi váží ochoty spolku Educante působit v sociálních službách, že však systém je dostatečně saturován a rozpočet města omezen. Byla by tu však možnost pro Educante pracovat v někdejším okresním městě Hodoníně, uvedl. Setkali jsme se i s ředitelem Charity, největším poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb na Kyjovsku, ing. Vladimírem Měchurou.  Důvody, proč velmi vlivný ředitel Měchura nepodporuje aktivity Educante a odmítá jakoukoli spolupráci s ním, nesly se v rovině víceméně osobní a není nám možné o jejich vypovídací hodnotě ničeho soudit. Educante to vidí ovšem jinak.

Náš závěr po návštěvě Kyjova není příliš radostný. Zdá se nám totiž, že situaci zde je možno zobecnit. A že není ojedinělá. Přetlak v sociálních službách, zejména ve městech, bývá značný. A tak se někdy město a někdy ostatní zuby nehty brání vpustit do tohoto rybníku nového žadatele. Město by muselo navýšit rozpočet pro sociální služby, ostatní mají dojem, že nová služba je jim konkurentem a připravila by je o peníze. Nebo ne?

V naší příručce se praví: „Žádejte domluvu místo zákazů a hotových plánů.  Žádejte pochopení pro svoji situaci a svá stanoviska!“ Ano, jistě, správné, ale co teď, co konkrétně, v Kyjově, městě…

(lav, ahk)

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha