Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

Placená pečovatelka pro maminku

29. 8. 2017

Uvažujeme o hledání placené soukromé pečovatelky pro naši maminku 77 let, která je nyní částečně imobilní (chůze pouze ve vysokém chodítku). Toto je způsobeno po pádu, který ji přivodil vice zlomenin a současná rekonvalescence je zkomplikovaná její Parkinsonovou nemoci. Před pádem však byla úplně mobilní, fit a soběstačná.

1) Nevíte, v jakých časových intervalech se běžně poskytuje domácí soukromá péče? Četla jsem něco o 10-denních a 14-denních turnusech. My jsme uvažovali o 2-3 pečovatelkách, 1-2 na den 2x4 h a 1 na noc 8 h. Můžeme poskytnout i ubytování. Nebo byste doporučila jiný časový koncept?

2) Nevíte prosím, jaká bývá běžná hodinová sazba?

3) Doporučila byste mi prosím nějaké stránky, kde probíhá inzerce těchto služeb?

 

 

ODPOVĚĎ:

 

Dobrý den,

 

v péči o svoji maminku můžete využít kombinaci několika možností. Je jen na Vás, co Vám bude vyhovovat, a co si také dohodnete.

 

Předpokládám, že v současnosti žádáte pro maminku příspěvek na péči (vyřizuje se na Úřadu práce). Na našem webu (po registraci) najdete v dokumentech i publikaci Sociálně-právní minimum, kde více popisuji, jak o dávku žádat a co si pohlídat, abyste dostali příspěvek, jaký potřebujete. Bohužel je to ale jen příspěvek, tedy zpravidla nepokryje celodenní péči v domácnosti.

 

Pokud byste pro babičku hledali zařízení, kam by se přestěhovala, tak by si z důchodu (případně z dalších příjmů, které by mohla mít, např., pronájem, úroky, polnosti, věcné břemeno atd.) platila ubytování a stravu. Zařízení by ji muselo nechat alespoň 15 % jejich příjmů i za cenu, že by bydlení a stravu nezaplatila plně (zařízení má i dotace).

Péče by se pak platila celým přiznaným příspěvkem na péči.

Takovéto zařízení se jmenuje Domov pro seniory (může být i Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem). Tyto zařízení spadají do soustavy sociálních služeb, jejichž celou šíři najdete vyspecifikovanou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. (ke zhlédnutí zdarma třeba na www.zakonyprolidi.cz). V této vyhlášce si můžete přečíst, i jaké úkony péče se poskytují, abyste věděli, jak je o maminku postaráno.

 

Domovy jsou sociální služby s celoročním pobytem, ale není vyloučeno, aby maminka k Vám jezdila „na dovolenou“.

 

Dá se ale hledat zařízení, které je třeba jen na všední dny a maminka by jezdila domů na víkendy (Týdenní stacionáře), nebo zařízení, kde by byla maminka přes den (Denní stacionář).

 

Pokud se ale maminka nechce nikam stěhovat, můžete objednat službu mamince domů. Objednává se Pečovatelská či Asistenční služba (nebo kombinace obou služeb).

 

I tyto služby najdete ve výše uvedené vyhlášce.

 

Abyste si mohli služby prohlédnout, zjistili jste výši úhrady (ceny) a poznali i jejich pravidla, pohledejte ve svém regionu na iregistr.mpsv.cz.

Zde musí být všechny služby zveřejněny. Ty, které tam nenajdete, nesplňují registrační podmínky a tzv. podvodně podnikají na úkor nemocných, starých a postižených.

Můžete kombinovat denní stacionář, asistenční službu i pečovatelskou službu. Vše je jen o úhradě, kolik si můžete dovolit. Služby mají své pečovatelky/asistentky a konkrétní režimy, jak své pracovníky střídají. Pečovatelka je zaměstnancem služby. Služba za ni odvádí daň, sociální a zdravotní pojištění, takováto pečovatelka je pojištěna i pro případ škody (pojištění má služba). Pečovatelka musí mít i kvalifikaci a odbornost a pravidelně se dále vzdělávat.

Vy pak máte se službou (se zařízením) smlouvu, ve které si dohodnete podrobnosti péče. Máte možnost měnit rozsah péče, máte povinnost za péči platit, můžete si stěžovat a můžete diskutovat o způsobu provádění. Služba ale neprovádí přepečovávání. Zajišťuje jen základní věci pro maminku (např. neuklidí celý dům, když tam bydlí i rodina, neposeká zahradu, ale nakoupí základní nákup, uvaří nebo doveze jídlo atd.). Služby při zaměstnávání pečovatelek či asistentek musí dodržovat zákoník práce (přestávky v práci, přestávky mezi směnami, dovolené atd.). Proto je nutné kombinaci směn a střídání řádně vykomunikovat.

 

Můžete taktéž ve Vašem okolí nalézt soukromé osoby (nesmí podnikat v sociálních službách). Může jít třeba o maminku na „mateřské“ nebo statnou sousedku, nebo Vaši kamarádku bez práce. Kdokoliv se může stát tzv. asistentem sociální péče. Je to sice děsný termín (ze zákona), ale znamená to jen označení osoby, která není v pracovně-právním poměru ke službě (ve službách jsou ale také asistenti, což jsou jejich zaměstnanci), nepodnikají v sociální oblasti, mají více než 18 let, jsou svéprávní a měli by být fyzicky zdatní, aby mohli péči vykonávat (neměli by sami pobírat příspěvek na péči na sebe).

 

S nimi si pak můžete domluvit cenu, kterou chcete, rozsah péče jaký potřebujete, ale je nutné s nimi uzavřít smlouvu. Vzor této smlouvy, kterou lze měnit, doplňovat, upravovat (a můžeme Vám ji také dodatečně i zkontrolovat), přikládám na závěr.

 

Tato soukromá osoba nepracuje načerno – nedopouštíte se nelegálního zaměstnávání, ale musíte mít smlouvu a tato osoba musí být uvedena jako pečující osoba v žádosti o příspěvek na péči.

Těchto osob může být více a můžete je organizovat jako zaměstnance. Můžete udělat směny, můžete jim udělat přestávky, můžete po nich chtít zprávy – vše záleží na tom, zda na to přistoupí – zda se s osobami dohodnete. Nicméně nejsou zaměstnanci a nevztahuje se na ně zákoník práce, minimální mzda, povinné lékařské prohlídky, dovolená, přestávky, BOZP atd. Ledaže byste si to dohodli.

 

Můžete kombinovat i sociální služby a tyto osoby v libovolném poměru a ceně. Sociální služby mají zákonem a vyhláškou dané maximální úhrady (ceny)[1], protože jsou ještě dotované státem, tak musí být dostupné. Ale s asistenty (soukromými osobami) nejste ničím limitovaní.

 

Jen by asistent (soukromá osoba) měl vědět, že pokud si ročně vydělá více než 158 400 Kč z péče, tak pak musí částku nad zdanit. Zároveň Vy neodpovídáte za jeho sociální a zdravotní pojištění. To vše si musí obstarat sám. Pokud daná osoba bere dávky státní sociální podpory, tak příjem od Vás se tam neprokazuje, ale pokud daná osoba bere příspěvky v hmotné nouzi, tak Váš příjem ovlivní její sociální dávky.

 

Můžete se s asistentem též dohodnout na bydlení a stravě u babičky a k tomu péči (dokud to bude pro Vás všechny přijatelné). U soukromých osob opravdu nejste vázáni ničím, co by bylo zvykem. Vše je na velmi individuální dohodě.

 

Zároveň, pokud by péči prováděl i někdo z Vaší rodiny, pak stejně tak můžete kombinovat: rodinný příslušník + asistent (soukromá osboba) + sociální služba. Jen určete, kdo je první pečující osobou – jsou s tím spojené výhody z hlediska sociálního a zdravotního pojištění a všechny uveďte do žádosti o příspěvek na péči jako pečující. Kdykoliv tyto pečující můžete změnit (jen budete muset dodržet smluvní podmínky, které si ujednáte – např. výpovědní doby).

 

Soukromá osoba a ani osoba blízká není pojištěná, kdyby něco babičce udělali. Je dobré si tedy dohodnout i to, že se pečující člověk pojistí. U služby máte více profesionálního přístupu, ale nemůže přepečovat, má svá pravidla, standardy. Se soukromou osobou nemáte profesionalitu, ale můžete mít vše, co si dohodnete (i třeba to, že Vám vyžehlí Vaše prádlo, uklidí celý dům atd.) – může Vám nahrazovat hospodyni. Pokud narazíte na nějakou zdravotní sestřičku či někoho ze sociálních služeb, kdo by tuto péči dělal i soukromě, mohlo by Vám to velmi ulehčit a získali byste profesionála.

 

Je toto vysvětlení pro Vás uchopitelné? Vznikají Vám ještě další otázky?

Prosím, napište mi je, ráda s Vámi situaci ještě doproberu, abyste si byli svým postupem jisti.

 

Mgr. Radka Pešlová

 

 

 

SMLOUVA S ASISTENTEM SOCIÁLNÍ PÉČE

 

 (dále jen „smlouva“)

 

Smlouva se uzavírá na poskytovaní osobní péče a o úhradě za tuto péči podle zákona o sociálních službách a s ohledem na občanský zákoník

 

SMLOUVU UZAVÍRAJÍ SMLUVNÍ STRANY:

 

Pečující – asistent sociální péče:   

Pan/í                                   ……………………………………………………………

datum narození                ……………………………………………………………            

trvale hlášen/a                 ……………………………………………………………

bydliště                              ……………………………………………………………

telefon                               ……………………………………..……………………. 

e-mail:                                ……………………………………………………………

(dále jen „asistent“)

 

a

 

Uživatel – postižený:

Pan/í                                   ……………………………………………………………

datum narození                ……………………………………………………………            

trvale hlášen/a                 ……………………………………………………………

bydliště                              ……………………………………………………………

telefon                               ……………………………………..……………………. 

e-mail:                                ……………………………………………………………

(dále jen „uživatel“)

 

Není-li uživatel fakticky plně svéprávný pro nedostatek věku či duševní poruchu nebo pro duševní poruchu či mentální nedostatečnost nedovozuje smysl či obsah této smlouvy, jedná s podporou nebo je v jednání zastoupen osobou:

Pan/í                                   ……………………………………………………………

datum narození                ……………………………………………………………            

trvale hlášen/a                 ……………………………………………………………

bydliště                              ……………………………………………………………

telefon                               ……………………………………..……………………. 

e-mail:                                ……………………………………………………………

Vyberte:

 • (dále jen „zákonný zástupce“)
 • podporující na základě Smlouvy o podpoře stvrzené Okresním / městským soudem v ……………………………. dne ………………………….., č.j. ……………………………………

(dále jen „podpůrce“)

 • zastupující na základě Usnesení o zastoupení členem domácnosti vydaném Okresním / městským soudem v ……………………………. dne ………………………….., č.j. ……………………………………

               (dále jen „zástupce“)

 • jednající na základě Usnesení o ustanovení opatrovníkem vydaném Okresním / městským soudem v ……………………………. dne ………………………….., č.j. ……………………………………

(dále jen „opatrovník“)

 • zastupující z titulu Pověření jakožto pracovník obce s rozšířenou působností (dle § 91 odst. 6 zák. č. 108/2006 Sb.) podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby přizvanou dle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb ……………………………….. v ……………………………. dne …………………………..

(dále jen „obec“)

 

Uživatel, který je schopen dovodit závažnost a obsah zplnomocnění může být zastoupen na základě plné moci osobou:

Pan/í                                   ……………………………………………………………

datum narození                ……………………………………………………………            

trvale hlášen/a                 ……………………………………………………………

bydliště                              ……………………………………………………………

telefon                               ……………………………………..……………………. 

                e-mail:                      ……………………………………………………………

dle plné moci ze dne …………………………….., ověření dle OP č. ………………………………………

(dále jen „zmocněnec“)

 

V případě, že má uživatel zákonného zástupce, podpůrce, zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce, má se za to, že ve smlouvě hovoříme vždy k uživateli s vědomím souhlasu a informovanosti zastupujících či zmocněných osob, které jsou povinny s obsahem smlouvy uživatele seznámit a náležitě mu obsah smlouvy přiblížit.

Kde je vyžadován osobní výkon práv či povinností uživatelem, stvrzuje zastupující či zmocněný svým podpisem, že uživatele náležitě upozorní a zároveň dohlédne na skutečné naplnění těchto ustanovení.

Dodatky smlouvy musí vždy podepsat osoba, která je rozsahem své svéprávnosti nebo rozsahem svého zmocnění toho po právní stránce schopná.

 

I.

ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE

 

 1. Asistent prohlašuje, že
  1. poskytuje pomoc jako laická pečující osoba, která není podnikající v oblasti sociálních služeb,
  2. není osobou blízkou uživateli,
  3. je osobou svéprávnou,
  4. je mu nad 18 let,
  5. sám není osobou závislou v rozsahu, ve kterém bude poskytovat níže specifikovanou péči.

 

 1. Asistent se zavazuje poskytovat péči osobně, ve smluveném rozsahu a za smluvenou úhradu.

 

II.

UŽIVATEL

 

 1. Uživatel je osobou, které byl přiznán ..... stupeň závislosti na péči jiné osoby. Závislost uživatele byla Krajskou pobočkou Úřadu práce vymezena jako nezvládání uvedených životních potřeb /vyberte/:
 • Mobility
 • Orientace
 • Komunikace
 • Stravování
 • Oblékání a obouvání
 • Tělesná hygiena
 • Výkon fyziologické potřeby
 • Péče o zdraví
 • Osobní aktivity
 • Péče o domácnost

 

III.

MÍSTO, ČAS, ROZSAH A CENA POSKYTOVÁNÍ PÉČE

                                                                                                                                             

 1. Péče bude poskytována v místě:
  1. bydliště uživatele, tj. ………………………………………………. (dále jen „domácnost“)
  2. rekreačního objektu (chata, chalupa), tj. ...........................................(dále jen „chata“)
  3. v rámci ČR dle dohody mezi uživatelem a asistentem v souvislosti s podporou a pomocí např. na úřadech, doprovod k lékaři apod.

 

 1. Poskytování v jiném místě než v místě domácnosti musí být sjednáno alespoň týden předem, nedohodnou-li se strany jinak a náklady na přepravu do těchto míst nese uživatel.
 2. V případě, že asistent nebude schopen v dohodnutém termínu péči zajistit a překážka mu bude předem známa, zavazuje se:
 3. zabezpečit náhradní způsob zajištění péče.
 4. informovat příjemce o této skutečnosti tak, aby si mohl péči zajistit jinou osobou nebo poskytnutím sociálních služeb.

 

 1. Péče bude asistentem poskytována následovně:

 

 

S čím konkrétně

od – do / ve dnech

v místě

a)      Mobilita - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna zvládat

 • vstávání a usedání,
 • stoj,
 • zaujímat a měnit polohy,
 • pohybovat se chůzí krok za krokem, popřípadě i s přerušováním zastávkami, v bytě a běžném terénu v dosahu alespoň 200 m, a to i po nerovném povrchu,
 • otevírat a zavírat dveře,
 • chůzi po schodech v rozsahu jednoho patra směrem nahoru i dolů,
 • nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

 

 

 

 

b)      Orientace - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem,
 • mít přiměřené duševní kompetence,
 • orientovat se osobou, časem a místem,
 • orientovat se v přirozeném sociálním prostředí,
 • orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

 

 

 

 

c)      Komunikace - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení,
 • chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv,
 • vytvářet rukou psanou krátkou zprávu,
 • porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům,
 • používat běžné komunikační prostředky.

 

 

 

 

d)      Stravování - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny,
 • nalít nápoj,
 • rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji,
 • najíst se a napít,
 • dodržovat stanovený dietní režim,
 • konzumovat stravu v obvyklém denním režimu,
 • přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

 

 

 

 

e)      Oblékání a obouvání - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem,
 • rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit,
 • oblékat se a obouvat se,
 • svlékat se a zouvat se,
 • manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

 

 

 

 

f)       Tělesná hygiena - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • použít hygienické zařízení,
 • dodržovat tělesnou hygienu, mýt si a osušovat si jednotlivé části těla,
 • provádět celkovou hygienu,
 • česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

 

 

 

 

g)      Výkon fyziologické potřeby - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • včas používat WC,
 • zaujmout vhodnou polohu,
 • vyprázdnit se,
 • provést očistu,
 • používat hygienické pomůcky.

 

 

 

 

h)      Péče o zdraví - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • dodržovat stanovený léčebný režim,
 • provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky,
 • rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

 

 

 

 

i)       Osobní aktivity - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami,
 • plánovat a uspořádat osobní aktivity,
 • styku se společenským prostředím,
 • stanovit si a dodržet denní program,
 • vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

 

 

 

 

j)       Péče o domácnost - Za schopnost zvládat tuto základní životní potřebu se považuje stav, kdy osoba je schopna

 • nakládat s penězi v rámci osobních příjmů a domácnosti,
 • manipulovat s předměty denní potřeby,
 • obstarat si běžný nákup,
 • ovládat běžné domácí spotřebiče,
 • uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj,
 • vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí,
 • obsluhovat topení,
 • udržovat pořádek.

 

 

 

 

k)      Další rozsah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta A

Výše úhrady se při poskytování pomoci mimo místo pobytu příjemce zvyšuje o částku stanovenou pro sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.  /Pro rok 2014 platí vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad./

Pečující je oprávněn požadovat i úhradu nákladů ubytování v případě, že jeho potřeba je s poskytováním pomoci spojena.

 

Varianta B

Výše úhrady se při poskytování pomoci mimo místo pobytu příjemce bude upravena:

 1. zvláštní smlouvou.
 2. jednorázovým dodatkem k této smlouvě.

 

 1. Poskytování péče se sjednává na dobu neurčitou (nebo určitou od ………… do …………..).

 

 1. Asistent se zavazuje vyúčtovat poskytnuté služby do 10. dne následujícího měsíce a to za pomocí vystavení přehledu poskytnuté péče.

 

 1. Příjemce se zavazuje uhradit pečujícímu za poskytované služby /vyberte/:
  • např. 8 800 Kč měsíčně.
  • např. 80 Kč za hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.

 

V případě kratšího trvání poskytování služby než v rozsahu výše stanoveném náleží pečujícímu poměrná část výše úhrady.

 

 1. Úhrada bude provedena (vyberte): k 20. dni následujícího měsíce a to za měsíc poskytnuté péče zpětně nebo bezprostředně po poskytnutí služby

* převodem na účet číslo ............................................ nebo v hotovosti.

V případě platby v hotovosti je pečující povinen příjem peněz potvrdit na příjmovém dokladu.

 

 1. V případě sporu o výši úhrady se strany zavazují uhradit nesporné částky a sporné částky předjednat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností.

 

 1. V případě prodlení s úhradou se uživatel vystavuje riziku, že po něm poskytovatel bude vyžadovat zákonný úrok z prodlení.

 

IV.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE A UŽIVATELE

 

Práva, povinnosti a závazky uživatele:

 • Uživatel má právo na rovnoprávné a nediskriminující zacházení při poskytování péče v souladu s Listinou základních práv a svobod, Deklarací práv osob s mentálním postižením, Úmluvou o právech osob s postižením, Etickým kodexem pracovníků Centra Lukavec.
 • Uživatel má právo na přiměřené riziko a svobodnou volbu.
 • Uživatel je povinen písemně sdělit a stvrdit svým podpisem asistentovi veškeré informace, které by mohly ohrozit průběh poskytování péče (např. alergie, agresivita, další specifické informace). Tyto informace spadají do režimu zachovávání mlčenlivosti ze strany asistenta.
 • Uživatel má povinnost v případě změny asistenta tuto změnu nahlásit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.
 • Uživatel je v případě, že je toho schopen, povinen nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce svůj pobyt ve zdravotnickém či obdobném zařízen a to do 8 dnů ode dne nástupu do takovéhoto zařízení.
 • Uživatel se zavazuje ohlásit asistenta Krajské pobočce Úřadu práce /vyberte/:
  • jako hlavní pečující osobu
  • jako jednu z pečujících osob.

 

Práva a povinnosti Asistenta:

 • Asistent se zavazuje jednat s Uživatelem vždy jako s rovnoprávným plnohodnotným člověkem a respektovat jeho lidskou důstojnost a práva.
 • Asistent se zavazuje informovat Uživatele o záležitostech, které se ho týkají, takovým způsobem, kterému je schopen v přijatelné míře porozumět.
 • Asistent umožní Uživateli v maximální možné míře rozhodovat o záležitostech týkajících se jeho osoby a spolurozhodovat o rozsahu a způsobu poskytované péče.
 • Asistent se zavazuje zajišťovat bezpečí Uživatele s přihlédnutím k právu na přiměřené riziko.
 • Asistent se zavazuje poskytovat Uživateli péči v souladu s jeho osobními cíli, přáními a potřebami.
 • Asistent se zavazuje poskytovat své služby takovým způsobem, aby bylo v co největší míře umožněno Uživateli začlenění do společnosti.
 • Asistent je povinen dodržovat všechna práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy a z platných souvisejících právních předpisů.
 • Asistent vázán mlčenlivostí.
 • Asistent se zavazuje v případě změny zdravotního stavu, úrazu nebo chování Uživatele informovat osoby uvedené v části o poskytování informací, ke kterému uživatel dává souhlas.  
 • Asistent má povinnost nahlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce pobyt uživatele ve zdravotnickém či obdobném zařízen a to do 8 dnů ode dne nástupu do takovéhoto zařízení. Taktéž má povinnost nahlásit případné úmrtí uživatele.
 • Asistent se zavazuje pojistit se pro případné škody způsobené výkonem své asistentské činnosti.

 

V.

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

 1. Uživatel souhlasí, aby asistent o něm poskytoval informace těmto osobám:

   ……………………………………………….

           ……………………………………………….

 

VI.

VÝPOVĚDNÍ DŮVODY A VÝPOVĚDNÍ LHŮTY

 

 1. Smlouva nebo její část může být měněna nebo vypovězena pouze písemně.

 

 1. Smluvní vztah založený touto smlouvou může zaniknout:
  1. uplynutím lhůty při sjednání na dobu určitou,
  2. písemnou dohodou obou smluvních stran,
  3. písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran,
  4. úmrtím uživatele,
  5. úmrtím asistenta.

 

 1. Uživatel i asistent mohou vypovědět smlouvu bez udání důvodů. V méně závažných případech se však asistent i uživatel zavazuje k výpovědní době 14 dnů.

 

 1. Asistent se v případě neschopnosti uživatele zajistit si náhradní péči zavazuje informovat sociální odbor obce s rozšířenou působností o ukončení této smlouvy.

 

 1. U osob, které nejsou schopny se samy zaopatřit, jednat a nerozumí úkonu výpovědi, lze smlouvu vypovědět jen od okamžiku seznámení s danou skutečností zmocněnce, zástupce, podpůrce, opatrovníka či obec, jakožto osoby zastupující uživatele.

 

VII.

DORUČOVÁNÍ

 

 1. Pro písemné úkony činěné v souvislosti s touto smlouvou platí, že je nutné je provést prokazatelně písemně a to následující formou:
  1. zaslání dopisem (psaním) s dodejkou do vlastních rukou účastníka této Smlouvy, kterému je úkon adresován (dále jen jako adresát), na adresu účastníka této Smlouvy uvedenou v záhlaví této Smlouvy, nebude-li druhé straně známa adresa jiná.

V případě sporu, zda byla straně odesílatele známa adresa jiná, platí, že jiná adresa straně odesílatele známa nebyla, nebude-li prokázán opak.

Předáním, nebo vyzvednutím takové listiny se stává úkon v ní učiněný účinný vůči straně, které byl adresován a tímto dnem je také doručen. V případě, že si druhá strana nepřevezme dopis obsahující právní úkon, považuje se za den doručení desátý den poté, co se poštovní služba - poskytovatel poštovních služeb (dále jen poštovní služba) pokusila poprvé psaní na adresu doručit a tímto dnem je také učiněný úkon vůči druhé straně účinný a tímto dnem je také přípis doručen. V případě, že strana, jíž bude dopis adresován, bude pro poštovní službu jako adresát neznámá (zejména v případě, kdy na adrese stanovené dle pravidla stanoveného v tomto článku nebude adresát bydlet/sídlit, bude pro poštovní službu neznámý či bude odstěhován), považuje se za den jeho doručení pátý den po podání dopisu na poštovní službu k doporučenému odeslání s dodejkou na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

 1. předáním osobně v místě poskytování péče oproti podpisu příjemce. Za datum převzetí (doručení) se má datum podpisu smluvní strany. Není-li vůle podepsat převzetí, je nutné využít možnosti v bodu a.
 2. dosláním na e-mail:
  1. asistenta: …………………………………………….
  2. uživatele (zástupce, podpůrce, opatrovníka): …………………………………………

Pro prokázání o doručení e-mailu je třeba mít v elektronické podobě doručení o přečtení. Touto formou je možné zasílat pouze vyúčtování péče a návrhy na změnu smlouvy či méně podstatná oznámení.

Touto formou není možné dosílat změny smlouvy (byť jednostranně možné), výpovědi jednotlivých ustanovení nebo celé smlouvy, upomínky k úhradě a další závažné oznámení.

 

VIII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

 1. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.

 

 1. Uživatel ani asistent nemůže práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit na jiného.

 

 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.

 

 1. Smlouva nebo její část může být měněna nebo vypovězena pouze písemně. Změny ve smlouvě a jejich jednotlivých ustanoveních lze provádět pouze písemnými dodatky, se kterými souhlasí obě smluvní strany, pokud ve smlouvě není řečeno jinak.
 2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu [bude/nebude] pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv dle článku o doručování.

 

 1. Neplatnost smlouvy nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdokoliv kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

 

 1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

 

 1. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž nebo k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a projevení se zdravotního stavu na straně uživatele neumožňujícího poskytnutí péče.

 

 1. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a shodně prohlašují, že s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, a že smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek a vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

 

 1. Asistent uznává, že uživatel je slabší stranou a to se všemi důsledky, které ze smluvního práva plynou. Uživatel však vědomě prohlašuje, že ujednání v této smlouvě nejsou k jeho tíži a je s nimi plně obeznámen a péči využívá v rozsahu, se kterým souhlasí.

 

 1. Úkony a jednání ovlivňující smlouvu může činit pouze osoba, která tuto činnost chápe, rozumí ji a rozliší. V případě, že je uživatel zastoupen, lze z podnětu uživatele přijmout jeho jednání jen v jeho prospěch a ke zlepšení kvality jeho užívání a žití. Všechny úkony a jednání spojené s právním naplňováním smlouvy musí stvrdit zástupce, zmocněnec, podpůrce, opatrovník nebo obec, jsou-li k tomu zmocněni nebo oprávněni z titulu výkonu své funkce.

 

 1. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

 

 1. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

 

 

 

 

V ............................. dne .....................….

 

 

…………………………………….                                                                  …………………………………….

            podpis asistenta                                                                                            podpis uživatele

 

 

 

 

                                                                                                                        …………………………………….

                                                               podpis zástupce, opatrovníka apod.

 

 

[1]

 

ubytování, provozní náklady, úklid, praní, opravy prádla, žehlení

/ ZA DEN

celodenní strava

/ ZA DEN

oběd

péče /

poskytnutí služby

velký nákup

zůstatek z příjmů po úhradě za ubytování a stravu

týdenní stacionář

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

max. 75 % PNP 

 

25 %

domov pro osoby se ZP

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

PNP 

 

15 %

domov pro seniory

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

PNP 

 

15 %

domov se zvl. režimem

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

PNP 

 

15 %

chráněné bydlení

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

130 Kč / h.

 

 

zdrav. zařízení lůžkové péče

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

PNP 

 

15 %

osobní asistence

 

 

130 Kč / h.

 

 

pečovatelská služba

praní prádla 70 Kč / Kg

170 Kč / 75 Kč

dovoz 30 Kč

130 Kč / h.

115 Kč

 

tísňová péče

 

 

skutečné náklady na provoz technických komunikačních prostředků

průvodcovská a předčitatelská služba

 

 

 130 Kč / h.

 

 

podpora samostatného bydlení

 

 

 130 Kč / h.

 

 

azylové domy

130 Kč nebo jde-li o rodinu s nezletilými dětmi 100 Kč za dospělou osobu a 70 Kč za dítě,

domy na půl cesty

130 Kč

       

služby následné péče

180 Kč

170 Kč / 75 Kč

     

odlehčovací služby

210 Kč

170 Kč / 75 Kč

130 Kč / h.

 

 

centrum denních služeb

 

170 Kč / 75 Kč

130 Kč / h.

 

 

denní stacionář

 

170 Kč / 75 Kč

130 Kč / h.

 

 

terapeutické komunity

Zajištění podmínky 180 Kč

170 Kč / 75 Kč

 

 

 

sociálně terapeutické dílny

 

170 Kč / 75 Kč

     

sociální rehabilitace

je-li tak 210 Kč

170 Kč / 75 Kč

130 Kč / h. jen u pomoci s hygienou

 

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha