Kdy lze čerpat ošetřovné

19. 2. 2016

Starám se o ležícího manžela. V blízké době jdu na plánovanou operaci. Chci se zeptat, jestli si syn může vzít paragraf na ošetřování manžela po dobu mé hospitalizace. Syn s námi nežije ve společné domácnosti.

Odpověď:

Pokud někdo z vašich blízkých onemocní, můžete na něj čerpat tzv. paragraf – správně se mu říká ošetřovné. Ošetřovné je dávka vyplácená na základě nemocenského pojištění.  

Jde o dávku nemocenského pojištění, kterou má většina z nás spojenu spíše s péčí o děti, ve skutečnosti na něj ale máte nárok i tehdy, onemocní-li kterýkoli člen Vaší domácnosti, například Váš manžel, manželka nebo třeba babička. Člen rodiny, o kterého se budete starat a čerpat ošetřovné, s vámi ale musí žít ve společné domácnosti. Nemůžete tedy čerpat ošetřovné na nemocného rodiče, který žije jinde než vy. Budete-li se o něj chtít starat a nechodit do práce, musíte si vzít dovolenou.

Na tuto dávku mají nárok jen zaměstnanci (za které platí nemocenské pojištění zaměstnavatel), nebo OSVČ, kteří si hradí sami dobrovolné nemocenské pojištění. Jde o krátkodobou záležitost – maximálně 9 dní a zaměstnanci náleží 60% mzdy podle vyměřovacího základu. Jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

V době, kdy jste v evidenci úřadu práce, za Vás stát nemocenské pojištění neplatí, a nárok na nemocenské dávky vám tedy nevzniká.

Dávku uplatňujete tiskopisem „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péči)“, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla.

Více informací o postupu při uplatnění nároku na ošetřovné se dozvíte na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Lenka Pulščáková

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

  Hartmann

 

 

NAZEV WEBU