Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Péče a závěr života - kurzy v Praze - OBSAZENY

5. 2. — 6. 2.

Diakonie ČCE pořádá kurzy s tématikou Péče a závěr života. Jsou určené laickým pečujícím, starajícím se seniory, ale profesionálům a seniorům samotným. Kurzy jsou financované z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce, pro účastníky jsou zdarma.

Kurz jsou obsazeny. Další přihlášky z kapacitních důvodů nemůžeme přijímat.

ZÁKLADNÍ PROGRAM PRO LAICKÉ PEČUJÍCÍ:

Pátek 5. února 2016

 • (9-13 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO –TEORETICKÁ ČÁST
  Komunikace s nemocným i lékaři. Nést nemoc společně
  Fáze smíření nemocného i pečujícího. Co prožívá nemocný v závěru života
  Výhody doprovázení v domácím prostředí a jaké vlastnosti má mít doprovázející
  Spolupráce s organizacemi, dotazy
 • (13-16 h) DOPROVÁZENÍ VÁŽNĚ NEMOCNÉHO – PRAKTICKÁ ČÁST
  Co předpokládá pečování doma – pomůcky
  Uspokojení fyziologických potřeb
  Krizové situace, příznaky umírání, smrt

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO SENIORY A KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Sobota 6. února 2016

 • (9-11 h) PODPŮRNÁ SKUPINA PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ
  Radosti a starosti seniorů, úkoly životního podvečera
  Sdílení, výměna zkušeností
  Praktické rady při péči o naše blízké

DOPLŇKOVÝ PROGRAM PRO PROFESNÍ SKUPINY:

Sobota 6. února 2016

 • (11.30-15.30 h) POMÁHAJÍCÍ PROFESE U LŮŽKA UMÍRAJÍCÍHO
  Lidská důstojnost a etika
  Metody v jednání s pacientem
  Zásady jednání s rodinou a jeho okolím
  Praktický nácvik komunikace

Lektorky: Mgr. Dagmar Pelcová, DiS., Michaela Lengálová, DiS.

MÍSTO

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200,  Praha 6 (pavilon E)

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Případné dotazy vyřizujeme na e-mailu michaela.lengalova@diakonie.cz nebo telefonu 604 283 571.
Těšíme se na setkání.

Přihlášením dáte současně souhlas pořadateli s evidencí svých údajů, který se tím zavazuje, že je neposkytne třetím osobám.

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

  Hartmann

 

 

NAZEV WEBU