Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

Pokyny pro začínající pečovatele

Z hodnocení kurzů:

„...Struktura, program, vedení, náročnost, vybavení, erudice lektorů, splňovaly veškeré atributy pro akci, jež měla neoddiskutovatelný přínos pro všechny účastníky. Atmosféra, ve které kurz probíhal, měla velmi blízko k setkání přátel. Vaše počínání mi dává smysl a věřím, že se najde příležitost setkat se při realizaci dalších akcí.“

OBSAZENO - Laická péče v závěru života – konference v Brně

18. 5. 09:00 — 17:00

Diakonie ČCE pořádá pro pečující laiky, pracovníky z hospiců, nemocnic, komunitní péče, agentur domácí péče, pečovatelských služeb, státní správy a  samosprávy, zástupce zájmových organizací, kteří se tématem zabývají, i další zájemce na konferenci Laická péče a podpora v závěru života. Cílem akce je předání zkušeností, nejen z České republiky. Konference se koná se 18. 5. 2016 v Brně, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

KAPACITA JE NAPLNĚNA, DALŠÍ PŘIHLÁŠKY PROTO NEMŮŽEME PŘIJÍMAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Konference je součástí projektu "Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života" financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Vstup je bezplatný, počet míst omezen.

PROGRAM 18. 5. 2016

9.00 – 9.30

Prezence

9.30 – 9.45

Úvodní slovo
Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

9.45 – 10.00

Postavení a podpora laické péče na úrovni kraje
Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

10.00 – 10.15

Podpora pečujících v rámci rodinné politiky
Mgr. Hana Končelová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV

10.15 – 10.40

Situace neformálních pečujících v EU a podpora asociace Eurocarers pečujícím rodinám
Dr. Hanneli Döhner, viceprezidentka Eurocarers

10.40 – 11.05

Laická péče o zdraví a zdravotní gramotnost
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita

11.05 – 11.30

Komunikace s pečující rodinou. Zkušenosti z hospicové péče
MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně

11.30 – 12.00

Domácí péče o nevyléčitelně nemocné v systému integrovaných podpůrných služeb
MUDr. Zdeněk Kalvach, geriatr a gerontolog 

12.00 – 12.45

Přestávka

12.45 – 13.15

Zkušenosti s podporou pečujících z pohledu psychiatra
MUDr. Tamara Tošnerová, lékařka FN Královské Vinohrady, web Pecujici.cz

13.15 – 13.45

Spirituální péče o geriatricky nemocného, umírajícího v domácím prostředí
Mgr. Jan Blažek, kaplan ÚVN v Praze

13.45 – 14.15

Poznatky z kurzů Pečuj doma o doprovázení na konci
Mgr. et Bc. Martina Kalábová, lektorka

14.15 – 14.45

Přestávka

14.45 – 15.15

Rozmanité typy péče v závěru života v zahraničí a co chybí u nás
Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., odborná asistentka Fakulty sociálních studií MU

15.15 – 15.45

Postavení a podpora pečujících v systému sociálních a zdravotních služeb
Mgr. Petr Wija, Ph.D., Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

15.45 – 16.30

Audiovizuální esej o doprovázení v konci
MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

16.30 – 17.00

Shrnutí a závěrečné slovo

Moderují: Michaela Lengálová, Zdeněk Kalvach, Petr Haška

Stáhnout program v pdf.

MÍSTO

Aula Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

 

 

Případné dotazy vyřizujeme na e-mailu pecujdoma@diakonie.cz nebo telefonech 739 244 875 a 734 171 231. Těšíme se na setkání.

 LIPOELASTICErilens logoAudy logo

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

MPSVJihomoravský kraj  Brno

 

 Hartmann

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha