Pečuj doma

Příhlášení uživatele

Sledujte nás i na Facebooku!

Bezplatná poradenská linka

Pečuj doma: 

800 915 915

Noviny Pečuj doma

Přečtěte si
Noviny Pečuj doma.

OBSAZENO - Laická péče v závěru života – konference v Brně

18. 5. 09:00 — 17:00

Diakonie ČCE pořádá pro pečující laiky, pracovníky z hospiců, nemocnic, komunitní péče, agentur domácí péče, pečovatelských služeb, státní správy a  samosprávy, zástupce zájmových organizací, kteří se tématem zabývají, i další zájemce na konferenci Laická péče a podpora v závěru života. Cílem akce je předání zkušeností, nejen z České republiky. Konference se koná se 18. 5. 2016 v Brně, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje.

KAPACITA JE NAPLNĚNA, DALŠÍ PŘIHLÁŠKY PROTO NEMŮŽEME PŘIJÍMAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. 

Konference je součástí projektu "Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života" financovaného z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Vstup je bezplatný, počet míst omezen.

PROGRAM 18. 5. 2016

9.00 – 9.30

Prezence

9.30 – 9.45

Úvodní slovo
Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie ČCE

9.45 – 10.00

Postavení a podpora laické péče na úrovni kraje
Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

10.00 – 10.15

Podpora pečujících v rámci rodinné politiky
Mgr. Hana Končelová, Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí MPSV

10.15 – 10.40

Situace neformálních pečujících v EU a podpora asociace Eurocarers pečujícím rodinám
Dr. Hanneli Döhner, viceprezidentka Eurocarers

10.40 – 11.05

Laická péče o zdraví a zdravotní gramotnost
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., Masarykova univerzita

11.05 – 11.30

Komunikace s pečující rodinou. Zkušenosti z hospicové péče
MUDr. Regina Slámová, vedoucí lékařka Hospice sv. Alžběty v Brně

11.30 – 12.00

Domácí péče o nevyléčitelně nemocné v systému integrovaných podpůrných služeb
MUDr. Zdeněk Kalvach, geriatr a gerontolog 

12.00 – 12.45

Přestávka

12.45 – 13.15

Zkušenosti s podporou pečujících z pohledu psychiatra
MUDr. Tamara Tošnerová, lékařka FN Královské Vinohrady, web Pecujici.cz

13.15 – 13.45

Spirituální péče o geriatricky nemocného, umírajícího v domácím prostředí
Mgr. Jan Blažek, kaplan ÚVN v Praze

13.45 – 14.15

Poznatky z kurzů Pečuj doma o doprovázení na konci
Mgr. et Bc. Martina Kalábová, lektorka

14.15 – 14.45

Přestávka

14.45 – 15.15

Rozmanité typy péče v závěru života v zahraničí a co chybí u nás
Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D., odborná asistentka Fakulty sociálních studií MU

15.15 – 15.45

Postavení a podpora pečujících v systému sociálních a zdravotních služeb
Mgr. Petr Wija, Ph.D., Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

15.45 – 16.30

Audiovizuální esej o doprovázení v konci
MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří v Brně

16.30 – 17.00

Shrnutí a závěrečné slovo

Moderují: Michaela Lengálová, Zdeněk Kalvach, Petr Haška

Stáhnout program v pdf.

MÍSTO

Aula Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Cejl 73, Brno

 

 

Případné dotazy vyřizujeme na e-mailu pecujdoma@diakonie.cz nebo telefonech 739 244 875 a 734 171 231. Těšíme se na setkání.

 LIPOELASTICErilens logoAudy logo

Děkujeme našim partnerům

 

 OPZ

 

  

 

  Hartmann

 

 

NAZEV WEBU